غرفه شرکت کاشی زهره کاشمر
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک - تهران
135 متر مربع