غرفه شرکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
نمایشگاه بین المللی تلکام 93 - تهران
140 متر مربع
غرفه شرکت آواژنگ
نمایشگاه بین المللی الکامپ - تهران
80 متر مربع
غرفه شرکت عصر ارتباطات ماها
نمایشگاه بین المللی الکامپ - تهران
104 متر مربع