غرفه شرکت پرشین پی وی سی
نمایشگاه بین المللی درب و پنجره 93- تهران
176 متر مربع
غرفه شرکت پرشین پی وی سی
نمایشگاه بین المللی درب و پنجره 93- تهران
176 متر مربع
غرفه شرکت افرا درب
نمایشگاه بین المللی درب و پنجره - تهران
100 متر مربع
غرفه شرکت ماژول
نمایشگاه بین المللی درب و پنجره - تهران
130 متر مربع