فرم درخواست غرفه سازی

لطفا فرم غرفه سازی را با توجه به اطلاعات داده شده توسط شرکت برگزار کننده نمایشگاه خود پر کرده و آدرس و مشخصات خود را بصورت کامل وارد نمایید. توجه کنید که پر کردن و ارسال فرم 102 و برق غرفه الزامی است.

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188515750 تماس بگیرید.

مشخصات کلی نمایشگاه
نام شرکت
نام نمایشگاه
مساحت غرفه
متر مربع
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
ایمیل
امکانات مورد نیاز
VIP طبقه همکف
عدد
24 نفره
16 نفره
12 نفره
10 نفره
6 نفره
4 نفره
1 محصور
2 نیمه محصور
3 باز

VIP طبقه دوم
عدد
24 نفره
16 نفره
12 نفره
10 نفره
6 نفره
4 نفره

CIP
عدد
3 نفره
4 نفره
6 نفره
1 محصور
2 نیمه محصور
3 باز

کانتر اطلاعات
عدد
1 نفره
2 نفره
3 نفره
4 نفره
5 نفره

بک لایت
عدد
1 کوچک
2 متوسط
3 بزرگ

نور پردازی
0 هالوژن ال ای دی
1 نور مخفی در دیواره ها
2 نور مخفی در کانتر ها
3 نظر طراح

گل آرایی
0 داخل VIP
1 داخل CIP
2 سراسر غرفه
3 نظر طراح
سایر توضیحات